skip to Main Content

IPTV Teknoloji

IPTV nasil bir sey

IPTV (Internet Protocol Television), Televizyon ve/veya görüntü sinyallerinin genişbant (kablo internet/DSL)kullanıcılarına internet protokolü üzerinden dağıtıldığı sistemlere denmektedir. Bu sistem genel olarak geniş bant işletmecisi tarafından sağlanan internet bağlantısına paralel olarak aynı altyapı üzerinde tahsis edilen bir bant genişliğiyle sağlanır. IPTV kendi başına bir protokol değildir. IPTV diğer televizyon yayınlarına göre hem görüntü hem de süreklilik bakımından daha kaliteli bir yayın teknolojisine sahiptir. Kullanıcı canlı televizyon yayınını (multicasting) izleyebilirken bunun yanında banttan yayın anlamına gelen VoD (Video on Demand -Talep Üstüne Görüntü) teknolojisi ile de televizyon izleyebilmektedir. IPTV teknolojisini kullanmak için yüksek hızda bir İnternet bağlantısı ve İnternet bağlantısından alınan yayını televizyona aktarabilen set-top box (set üstü kutusu) adı verilen üzerinde RJ-45 girişi bulunan dijital uydu alıcılara benzeyen kutucuklara ihtiyaç vardır. Televizyonlarda, IPTV yayını alabilmek için herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Set-top box İnternet bağlantısını RJ-45 bağlantısı ile kablolu alabilirken, kablosuz bağlantıyla da gerekli İnternet bağlantısı sağlanabilir. IPTV yayını set-top box yardımıyla alınabileceği gibi hizmet veren kuruluşun şifreleme yapısı uygun olursa ufak programlar yüklenmiş bir bilgisayar tarafından da alınabilir.

VoD (Video on Demand – Talep Üzerine Görüntü):

İzleyicinin bir sunucuda depolanan filmleri veya görüntüleri istediğinde izleyebilmesini sağlayan uygulamaya VoD denir. Set-top box, bilgisayar, dijital video kayıt ediciler veya taşınabilir medya oynatıcılar ile VoD sistemlerinin sunduğu içerik izlenebilir. Arşivdeki görüntüler izlenirken aynı zamanda arşivi sağlayan firmanın kira karşılığı verdiği cihaza kaydedilip, istenirse tekrar bu kayıttan görüntü izlenebilir. Yani bu uygulama kullanıcının kendi özgür iradesiyle istediği görüntü içeriğini seçebilmesini sağlar. VoD uygulamasının kullandığı protokole RTSP (Real Time Streaming Protocol – Gerçek Zamanlı Akış Protokolü) denir. Bu protokol tekli gönderim (unicast) ve çoklu gönderim (multicast) yapabilen ve aynı zamanda TCP (Transmission Control Protocol – İletişim Denetim Protokolü) ve UDP (User Datagram Protocol – Kullanıcı Veribloğu İletişim Kuralları) protokollerini destekleyen, İnternet üzerinden ses ve görüntü yayınlarının yapılmasını sağlayan bir protokoldür. Canlı yayın için Peer-to-Peer (kullanıcıdan kullanıcıya) teknolojisinin kullandığı protokoller kullanılırken aynı zamanda IGMPv2 Internet Group Management Protocol Version 2 (İnternet Grup Yönetim Protokolü Versiyon 2) kullanılmaktadır. Bu protokoller sayesinde veri dağıtım yükü kullanıcılar arasında paylaştırılarak işletim giderleri düşürülmesi sağlanır. Bütün görüntü içerikleri kaynaklardan alınarak sıkıştırma biçimleri kullanılarak veritabanlarında saklanır ve iletim için hazırlanır.

IPTV’nin geleneksel TV sistemlerine göre en önemli avantajları her kullanıcının ayrı bir yayını izleyebilmesi ve iki yönlü iletişim yeteneğinin olmasıdır. Bu sayede kullanıcının dizi üzerinde denetim (durdurma, ileri, geri sarma v.b.) ve darbantlı web uygulamalarında olduğu gibi izleyeceği şeyi özgürce seçebilme olanakları bulunmaktadır. Servis işletmecileri tüketicinin görüntü, data ve telefon iletişimini ayni paket içinden alabildiği bu uygulamaya Triple Play(Üçü Birarada) demektedirler.Triple Play servislerine mobil özelliklerin de eklenerek mobil ortamlar için tasarlanan haline ise Quad Play (Dördü Birarada) denir. Bir genişbant hattından tüketiciye tripleplay sunabilmek için işletmecinin hem IP TV hem de IP Telephony (Voice over IP-İnternet Üzerinden Ses İletimi) teknolojisini kullanması gereklidir

IPTV Yayını ve Sıkıştırma Biçimleri

Yayın, VoD sunucusundan veya canlı yayın sunucusundan kullanıcılara hızlı ve güvenilir bir şekilde DSL hatları üstünden ulaştırılır. Alıcı tarafta bulunan set-top box, bilgisayar veya taşınabilir medya oynatıcıları gibi cihazlar ile yayın kullanıcıya ulaştırılır.

BUDUR iptv de üst düzey yayıncılığı kaliteli hizmet ile buluşturup bütün dijital platform yayınlarını tek çatı altına toplamıştır.

IPTV Avantajları

  • Çift yönlü iletim vardır.
  • Kullanıcıya özel dağıtım yapılır.
  • Yüksek çözünürlük ve kaliteli görüntü imkanı sunar.
  • Sınırlı İnternet kullanımı ile zararlı yazılım ve İnternet tehditlerine karşı daha güvenli bir teknolojidir.
  • Bilgisayar olmadan set-top box kullanılarak televizyondan görüntü alınabilir.
  • Son kullanıcıya maliyeti daha azdır.
Back To Top